Banking Agent อยู่ที่ไหนก็ใกล้กัน
ฝากสลาก ฝาก-ถอนเงินสด ชำระสินค้าและบริการของ ธ.ก.ส.
ธ.ก.ส. ธ.ก.ส.
ไปรษณีย์ไทย - ธ.ก.ส.

รายละเอียดบริการที่

ไปรษณีย์ไทย

ประเภทบริการ
ค่าธรรมเนียม
เงื่อนไข

การรับฝากเงินสด

20 บาท/รายการ

วงเงินไม่เกิน 45,000 บาท/รายการ วงเงินไม่เกิน 90,000 บาท/บัญชี/วัน

การถอนเงินสด

10 บาท/รายการ

วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท/รายการ/วัน (นับรวมค่าธรรมเนียม)

หมายเหตุ : ให้บริการผ่านบัตรเดบิต ธ.ก.ส เท่านั้น

หมายเหตุ : ทำรายการหลัง 22:30 น. ถือเป็นรายการของวันถัดไป

สอบถามเพิ่มเติม กลับหน้าหลัก