Banking Agent อยู่ที่ไหนก็ใกล้กัน
ฝากสลาก ฝาก-ถอนเงินสด ชำระสินค้าและบริการของ ธ.ก.ส.
ธ.ก.ส. ธ.ก.ส.
บิ๊กซี - ธ.ก.ส.

รายละเอียดบริการที่

บิ๊กซี

ประเภทบริการ
ค่าธรรมเนียม
เงื่อนไข

การรับฝากเงินสด

20 บาท/รายการ

วงเงินไม่เกิน 20,000 บาท/รายการ วงเงินไม่เกิน 20,000 บาท/หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนผู้ฝากเงิน/วัน

ผ่านบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ บิ๊กซีเอ็กตร้า บิ๊กซีมาร์เก็ต บิ๊กซีฟู๊ดเพลส

20 บาท/รายการ

วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท/รายการ

ผ่านมินิบิ๊กซี (เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ)

วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท/รายการ วงเงินไม่เกิน 10,000 บาท/เลขบัตรบัตรประจำตัวประชาชนผู้ฝากเงิน/วัน

หมายเหตุ : ทำรายการหลัง 22:30 น. ถือเป็นรายการของวันถัดไป

สอบถามเพิ่มเติม กลับหน้าหลัก